Nesnel Bakış ÜzerineÇocukların ve soyut düşünemeyenlerin gördükleri şeyler, öncelikle nesnelerdir. Aslında tüm insanlar günlük yaşamda öncelikle nesneleri görür. Soyut düşünenlerin tek farkı, üretilmiş nesnelere bakınca onların üstündeki insan düşüncesini görebilmektir. Aristo buna "idea" demiştir, Marx da "soyut emek".
İdeanın hiçbir tasarlama çabası olmadan kendiliğinden varolduğunu söylediği için katılmasam da Aristo'ya şükran borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü insan emeğiyle oluşmuş bir nesneye baktığımızda onda içerili duran düşünceyi aklımıza ilk düşüren odur.
Metalara bakınca -idea olsun, soyut emek olsun- oradaki insan düşüncesini görebilmenin, insanın kendine bakışındaki nesnelliği artırdığı inancındayım. Çünkü nesnel bakış, insanın kendi dışına baktığında yalnızca nesneleri, kendine baktığında ise yalnızca özneyi görmekten vazgeçebilmesiyle mümkündür.

0 yorum: